Categories
new thetastefood

ต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างก่อนให้อาหารสายยาง

ต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างก่อนให้อาหารสายยาง การให้อาหารทางสายยาง (Nasogastric tube : NG tube) คืออะไร
ผู้ป่วยอัมพาตที่มีปัญหาด้านการกลืน ไม่สามารถกลืนอาหารได้เอง หรือสำลักอาหาร ไม่รู้สึกตัวดี ต้องให้อาหารเหลวผ่านทางสายยางลงไปในกระเพาะอาหารโดยตรง

Categories
new thetastefood

อาหารสุขภาพ ถั่วงอกผัดไข่ข่าว เมนูเพื่อสุขภาพโรคไต

อาหารสุขภาพ ถั่วงอกผัดไข่ข่าว เมนูเพื่อสุขภาพโรคไต โรคไตพบว่าในสังคมผู้สูงอายุมีพบอยู่มากพอๆกับโรคหัวใจที่เป็นอันดับต้นๆของโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ ที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดโรคขึ้นได้ คนทั่วไปมักจะเป็นโดยที่ไม่รู้ตัว